นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดมุกดาหาร

Admin Nasameng

Share: