วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล ได้ออกพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ราย นางสาวมณีวรรณ ใจทัด บ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ 5 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญต้อม ซาเสน นายธงไชย ใจทัด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ท่านปลัด/ท่านสมาชิกสภาฯ/ จิตอาสา และเจ้าหน้าที่อบต.นาสะเม็ง ช่วยกันในการปลูกสร้างบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ในครั้งนี้

Admin Nasameng

Share: