วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น . นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ร่วมงานโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีสว่างธรรมมาราม บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 7 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Admin Nasameng

Share: