ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ได้รับมอบหมายจากอำเภอดอนตาล ให้เป็นตัวแทนนำคณะเสือลากหางไปประกวดและคณะฟ้อนรำไปทำการแสดงพิธีเปิดงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 7 มกราคม 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมคณะและชาวตำบลนาสะเม็งได้เข้าร่วมกิจกรรมในงานกาชาดและของดีจังหวัดมุกดาหาร ในการนี้อำเภอดอนตาลได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ในชุดการแสดงเสือลากหาง ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวตำบลนาสะเม็ง

Admin Nasameng

Share: