วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ได้ดำเนินการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง โดยมีนายเฉนย คนไว เป็นประธานในพิธีเปิดประชุม โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งณ ห้องประชุมสภาอบต.นาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Share: