วันที่ 2 มิถุนายน 2565 พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งช่วยกันตกแต่งสถานที่ ณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง เพื่อเป็นเกียรติในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี วันที่3 มิถุนายน 2565

Share: