วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นายบุญนาม อินทะปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานอบต.นาสะเม็งร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับพนักงานใหม่ จากนั้นเวลา13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็งไปศึกษาดูงานพร้อมส่งพนักงานที่สอบแข่งได้ไปบรรจุเป็นนักทรัพยากรบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

Share: