วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 มูลนิปอเต็กตึ๊งจังหวัดมุกดาหารได้มอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ม.1 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

Share: