นพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางอิสรีย์ มั่งคั่ง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล โดยมีนายธงชัย เสนาะศรีตระกูล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พมจ.มุกดาหาร ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือน จำนวน 4 หลังคาเรือน จังหวัดมุกดาหารให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร และ สนง.ปภ.มุกดาหาร มอบถุงยังชีพ จำนวน 5 ชุด พมจ.มุกดาหาร มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง 4 ราย รายละ 2,000 บาท ณ พื้นที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล

Share: