ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายหางมุมวัด-บ้านนางมิตตา บ้านนาหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลนาสะเม็ง อำเภอตอนตาล จังหวัดยุกดาหาร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

New Document(2)
Share: