ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สายทางโคกพัฒนา – ภูผา หอมบ้านโคกพัฒนา หมู่ที่ ๕ องค์การบริหารส่วนตำบถนาสะเม็ง อำเภอตอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

New Document(1)
4

Share: