ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านนาสะโน หมู่ที่ 3 และ ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบุ่งตะหลุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านโคกพัฒนา

img-210929110809
Share:

Author: mungmee