วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายอำเภอดอนตาล พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ได้ออกติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน พชต.นาสะเม็ง และ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล

Share:

Author: mungmee