วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงาน , ลูกจ้าง อบต. นาสะเม็ง ร่วมโครงการบ้านสวย เมืองสะอาด ปี 2564

Share:

Author: mungmee